• Produkce dřeva

  Prodáváme dříví:

  • Pilařská kulatina
  • Paletové dříví
  • Vlákninové (palivové) dříví
  •  

  Sortiment:

  • smrk
  • borovice
  • modřín
  • douglaska
  • buk
  • dub
  • jedle
  •  

  Sazenice lesních dřevin – smrk ztepilý

  Prodej dřeva pro velkoodběr po domluvě s Ing. Vitěslavem Herčíkem na
  telefonu - mobil: +420 602 684 845 nebo emailu: v.hercik@dvurlnare.cz